head-bantaladkwai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
วันที่ 5 ธันวาคม 2023 5:53 AM
head-bantaladkwai-min
โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ความดันโลหิต ยาลดความดันโลหิตที่มีผลลดความดันโลหิตได้ดีที่สุด

ความดันโลหิต ยาลดความดันโลหิตที่มีผลลดความดันโลหิตได้ดีที่สุด

อัพเดทวันที่ 23 พฤศจิกายน 2021

ความดันโลหิต ยาลดความดันโลหิตหลายชนิด ข้อใดมีผลลดความดันโลหิตได้ดีที่สุด ยาขับปัสสาวะหรือยาลดความดันโลหิตอื่นๆ นี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงกังวลมากที่สุด ดังนั้น ยาลดความดันโลหิตหลักชนิดใดที่มีผลลดความดันโลหิตได้มากที่สุด ในการประชุมประจำปี 2564 ได้มีการกำหนดสูตรการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตสี่เท่าในสี่เท่านั้นปลอดภัยกว่า

และมีผลลดความดันโลหิตที่เห็นได้ชัดมากขึ้น ในชีวิตจริงเพื่อนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่พบว่าการลดความดันเลือดสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะได้ยาก ด้วยยาลดความดันโลหิตชนิดหนึ่ง ขณะนี้คู่มือความดันโลหิตสูงได้เสนอแนะการใช้ยาควบคู่กันไปว่า คืออันหนึ่งไม่ดีใช้สองอันมีสองแบบ สองแบบใช้กับสามแบบไม่ได้ จุดประสงค์นี้คือเอฟเฟคมากกว่าสองเท่า หรือเอฟเฟคที่มากกว่าสามเท่า

ความดันโลหิต

กล่าวอีกนัยหนึ่งการใช้ยาร่วมกัน นั้นเหมาะสมกว่ายาที่เพิ่มความดันโลหิตเป็นสองเท่า สถิติแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย 87 เปอร์เซ็นต์ ต้องการยาสองตัวหรือมากกว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความดันโลหิตซิสโตลิกที่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท 57 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยต้องการยาสองตัวหรือมากกว่า เพื่อควบคุมความดันโลหิตต่ำกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน ในปี 2560 ศาสตราจารย์ได้เสนอให้ใช้ยาลดความดันโลหิต

ซึ่งเป็นแบบสี่เท่าในขนาด 1 ส่วน 4 ซึ่งก็คือการใช้ยาลดความดันโลหิตแบบไดปีนบวกกับวัลซาร์แทน ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิตทั้งสี่ชนิดจะรวมกัน เป็นยาลดความดันโลหิตชนิดใหม่หนึ่งชนิด พบว่าหนึ่งในสี่ของยาที่ใช้ครั้งเดียว สามารถลดความดันโลหิตซิสโตเปอร์เซ็นต์กได้ 4.7 มิลลิเมตรปรอท และยาเม็ดสี่ในหนึ่งเดียวที่มียาสี่ตัวข้างต้น สามารถลดความดันโลหิตซิสโตลิกได้ 22.4 มิลลิเมตรปรอท

กล่าวคือได้รับการพิสูจน์เบื้องต้นแล้วว่ายาลดความดันโลหิตสี่เท่า ในขนาดสี่ส่วนสี่มีประสิทธิผลมากกว่าการรักษาด้วยยาตัวเดียว ในขณะนั้นการศึกษาครั้งนี้สั้นและไม่ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาลดความดันโลหิตสี่เท่าในระยะยาว ศาสตราจารย์จึงทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป การศึกษาใหม่นี้เป็นการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่าง แบบการทดลองแบบอำพรางสองฝ่าย แบบหลายศูนย์

กลุ่มทดลองใช้เออร์บีซาร์แทน 37.5 มิลลิกรัมบวกกับแอมโลดิพีน 25 มิลลิกรัม บวก อินดาพาไมด์ 0.625 มิลลิกรัม และบวกกับ บิสโซโพรลอล 2.5 มิลลิกรัม เป็นยาลดความดันโลหิตสี่เท่าในขนาด 1 ส่วน 4 กลุ่มควบคุม 150 มิลลิกรัม เออร์บีซาร์แทนหากผู้ป่วยยังคงสูงกว่า 140 ต่อ 90 มิลลิเมตรปรอทในสัปดาห์ที่ 6 คุณสามารถใช้แอมโลดิพีน 5 มิลลิเมตรก่อนแล้วจึงใช้ยาลดความดันโลหิตอื่นๆ กลุ่มนี้คือกลุ่มยาลดความดันโลหิตปกติของเรา ผลการสังเกตในสัปดาห์ที่ 12 พบว่า 1 ส่วน 4 ปริมาณของกลุ่มลดความดันโลหิตสี่เท่า 76 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำกว่า 140 ต่อ 90 มิลลิเมตรปรอท ผู้คน 84 เปอร์เซ็นต์

ยังคงใช้ยาลดความดันโลหิตเริ่มต้นโดยไม่ใช้ยาโดย 16 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยมีผลลดความดันโลหิตที่ไม่น่าพอใจ และเพิ่มยาลดความดันโลหิตอื่นๆ กลุ่มควบคุมมีเพียง 58 เปอร์เซ็น ต์ของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำกว่า 140 ต่อ 90 มิลลิเมตรปรอท

ซึ่งมีเพียง 58 เปอร์เซ็นต์ ของผู้คนที่ยังคงใช้ยาลดความดันโลหิตเริ่มแรก ผู้คนไม่มียาเพิ่มเติมและ 42 เปอร์เซ็นต์ ของผู้คนมีผลลดความดันโลหิตที่ไม่น่าพอใจ และเพิ่มยาลดความดันโลหิตอื่นๆ โดยทั่วไป เมื่อเทียบกับกลุ่มการรักษาแบบใช้ยาความดันโลหิตซิสโตเปอร์เซ็นต์กลดลง 6.9 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตตัวล่างลดลง 5.8 มิลลิเมตรปรอท ในขนาด 1 ส่วน 4 ของยาลดความดันโลหิตสี่เท่า

ผลการสังเกตการณ์แสดงเดือนที่ 12 1 ส่วน 4 ปริมาณของกลุ่มลดความดันโลหิตสี่เท่า 81 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำกว่า 140 ต่อ 90 มิลลิเมตรปรอทผู้คน 79 เปอร์เซ็นต์ยังคงใช้ยาลดความดันโลหิตเริ่มต้นโดยไม่ใช้ยาโดย 21 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยมีผลลดความดันโลหิต ซึ่งไม่น่าพอใจและเพิ่มยาลดความดันโลหิตอื่นๆ กลุ่มควบคุม ผู้ป่วยเพียง 62 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่มี ความดันโลหิต ต่ำกว่า 140 ต่อ 90 มิลลิเมตรปรอท มีเพียง 62 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนที่ยังคงใช้ยาลดความดัน

ผู้คนไม่มียาเพิ่มเติมและ 38 เปอร์เซ็นต์ ของผู้คนมีผลลดความดันโลหิต ที่ไม่น่าพอใจและเพิ่มยาลดความดันโลหิตอื่นๆ โดยทั่วไป เมื่อเทียบกับกลุ่มการรักษาแบบใช้สารเดี่ยว ความดันโลหิตซิสโตลิกลดลง 7.7 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตตัวล่างลดลง 6.0 มิลลิเมตรปรอท เมื่อรับประทานยาลดความดันโลหิตสี่เท่าในขนาด 1 ส่วน 4 โด๊ส ผลการเปรียบเทียบความปลอดภัย ผลข้างเคียงมีความคล้ายคลึงกันในทั้งสองกลุ่ม

ซึ่งไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงระหว่างทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของการหยุดการรักษา เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ระหว่างทั้งสองกลุ่ม สุดท้ายสรุปได้ว่ายาลดความดันโลหิตที่ใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิต 4 ชนิดในขนาดยา 1 ส่วน 4 นี้มีผลลดความดันโลหิตได้ดี

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่ จรวด การเปิดตัวจรวดในทะเลและแก้ปัญหาความปลอดภัยของพื้นที่ลงจอด

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4