head-bantaladkwai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
วันที่ 16 สิงหาคม 2022 1:09 PM
head-bantaladkwai-min
โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
หน้าหลัก » นานาสาระ » แรงงาน อธิบายรูปแบบของแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการผลิต

แรงงาน อธิบายรูปแบบของแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการผลิต

อัพเดทวันที่ 18 มิถุนายน 2022

แรงงาน รูปแบบของแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมกระบวนการผลิตและกลไกจากระยะไกล ระบบอัตโนมัติของการผลิตเป็นขั้นตอนในการพัฒนาการผลิต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะโดยการควบคุมกระบวนการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดโดยผู้ดำเนินการ โดยใช้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ด้วยรูปแบบการทำงานเหล่านี้ บุคคลจะถูกรวมไว้ในระบบการจัดการเป็นลิงค์ปฏิบัติการที่จำเป็น ยิ่งกระบวนการจัดการอัตโนมัติน้อยลงเท่าใด การมีส่วนร่วมของเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

จากมุมมองทางสรีรวิทยา การควบคุมกระบวนการมีสองรูปแบบหลัก ในบางกรณีแผงควบคุมจำเป็นต้องมีการกระทำของมนุษย์บ่อยครั้ง และในบางกรณีอาจเกิดได้ยาก ตัวอย่างของรูปแบบการควบคุมระยะไกลขั้นพื้นฐานที่สุด อาชีพของผู้ควบคุมเครนและคนขับรถขนส่งทางบก คนขับรถแทรกเตอร์และผู้ควบคุมรถเครนสามารถให้บริการได้ในระดับหนึ่ง พนักงานเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะด้วยเครื่องวิเคราะห์ภาพและการได้ยิน ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาของมอเตอร์

แรงงาน

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมคันโยกและปุ่มควบคุม รีโมตคอนโทรลรูปแบบที่ล้ำหน้าและทันสมัยที่สุด มีพื้นฐานมาจากการสร้างรีโมตพร้อมช่องข้อมูลทางประสาทสัมผัส ในกรณีเหล่านี้เป้าหมายของแรงงานจะหายไปจากมุมมองของบุคคล ผู้ปฏิบัติงานโดยสิ้นเชิง และถูกแทนที่ด้วยสัญญาณเข้ารหัส พนักงานจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูล ถอดรหัส ตัดสินใจและดำเนินการปฏิบัติการในภายหลัง ในกรณีที่ง่ายที่สุดความเบี่ยงเบนของพารามิเตอร์บางอย่าง เช่น อุณหภูมิ ความดัน แรงดันไฟ

ในส่วนอื่นๆ การดำเนินการในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมกระบวนการผ่านระบบปุ่มและคันโยก ตัวอย่างได้แก่ อาชีพต่างๆ ของผู้ประกอบการผลิตเคมี บริษัทพลังงาน รูปแบบของแรงงานทางปัญญา รูปแบบของแรงงานเหล่านี้สะท้อนถึงกระบวนการทางความคิดของมนุษย์ ในด้านความรู้ความเข้าใจและเหตุผล กล่าวคือระบบการดำเนินการทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา โดยใช้แนวทางที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต้องใช้กิจกรรมการเรียนรู้

การกระทำที่รวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด การระบุลักษณะองค์กรจากตำแหน่งการผลิตวัสดุงานนี้ จะแสดงโดยอาชีพเช่นนักออกแบบวิศวกรช่างเทคนิคผู้มอบหมายงานผู้ปฏิบัติงานและนอก แพทย์ครูอาจารย์มหาวิทยาลัย รูปแบบของการใช้แรงงานทางปัญญา ทางจิตแบ่งออกเป็นประเภทกิจกรรมดังต่อไปนี้ การแสดง ประสิทธิภาพของงานประเภทนี้จะมาพร้อมกับการตั้งค่าสัญญาณ และคำสั่งที่มีข้อมูลขาเข้าเพียงพอ การดำเนินการตามการตัดสินใจของพนักงานนั้น

ดำเนินการผ่านการกระทำแบบตายตัวที่เห็นได้ชัด และไม่ได้มาพร้อมกับการขาดแคลนเวลา งานดังกล่าวรวมถึงกิจกรรมของผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ พยาบาล การบริหารจัดการ กิจกรรมประเภทนี้รวมถึงหัวหน้าสถาบัน วิสาหกิจ บริษัท องค์กร แรงงานมีลักษณะเฉพาะด้วยปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป การไม่มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับการประมวลผล ความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นในการตัดสินใจ และสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ

ลักษณะเฉพาะของแรงงานคือการจัดการกลุ่ม แรงงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ คุณลักษณะและระดับของกิจกรรมการจัดการ ความเครียดทางประสาทวิทยาเกิดจากสาเหตุหลายประการ ความจำเป็นในการแก้ปัญหาระดับความซับซ้อนต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลที่เข้ามา และให้การประเมินขั้นสุดท้าย แจกจ่ายงานและติดตามการนำไปใช้ ในขณะเดียวกัน ก็มีการเชื่อมโยงการสื่อสารจำนวนมาก โอเปอเรเตอร์ กิจกรรมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักร เครื่องมือกล

รวมถึงสายอัตโนมัติและเครื่องจักรต่างๆ กิจกรรมประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะจากการมีอยู่ ของระบบมนุษย์กับเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่ของกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปได้ที่จะแยกแยะกลุ่มของตัวดำเนินการที่ดำเนินการ ผู้ควบคุมดูแลและตัวดำเนินการควบคุมตามเงื่อนไข อาชีพดังกล่าวรวมถึงผู้ปฏิบัติงานสายและระบบอัตโนมัติ นักโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่โทรเลข เจ้าหน้าที่จัดส่งรถไฟและการบิน การทำงานของผู้ปฏิบัติงานมีลักษณะความรับผิดชอบที่ดี

ความเครียดทางอารมณ์สูง ตัวอย่างเช่น การทำงานของผู้ให้บริการโทรศัพท์มีลักษณะเฉพาะ ด้วยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันสั้น และเพิ่มความตึงเครียดทางอารมณ์และประสาท สร้างสรรค์ รูปแบบกิจกรรมแรงงานที่ซับซ้อนที่สุด ซึ่งต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมาก การฝึกอบรมเบื้องต้นและคุณสมบัติพิเศษ ความเครียดจากสมาธิ ซึ่งเพิ่มระดับของความเครียดทางอารมณ์และระบบประสาท นี่คือผลงานของนักวิทยาศาสตร์ นักเขียน นักแต่งเพลง ศิลปิน

รวมถึงสถาปนิก นักออกแบบ คนงานดังกล่าวต้องมีความจำดี มีความคิดริเริ่มและมีสมาธิจดจ่อเป็นเวลานาน การทำงานของครูและบุคลากรทางการแพทย์มีความโดดเด่น ด้วยการติดต่อกับผู้คนอย่างต่อเนื่องเพิ่มความรับผิดชอบ สตูมักไม่มีเวลาและข้อมูลในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย เราสามารถแยกแยะประเภทของกิจกรรมเช่นงานของนักเรียนและนักเรียน ซึ่งโดดเด่นด้วยความตึงเครียดของการทำงานทางจิตหลัก ความจำ ความสนใจ โดยเฉพาะความเข้มข้นและความมั่นคง

นอกจากนี้กระบวนการศึกษามักจะมาพร้อมกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด ระหว่างการทดสอบ การทดสอบ การสอบและการเตรียมพร้อมสำหรับพวกเขา การอดนอน อารมณ์ที่มากเกินไป ในเวลาเดียวกัน คนหนุ่มสาวยังมีกิจกรรมทางกาย อันเนื่องมาจากพลศึกษาในหมวดกีฬา อันเป็นผลมาจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม โรคประสาท ความผิดปกติของระบบหัวใจ และหลอดเลือดและระบบประสาทอัตโนมัติสามารถเกิดขึ้นได้ ตามแนวทางการประเมินปัจจัยแวดล้อมในการทำงาน

รวมถึงกระบวนการแรงงานอย่างถูกสุขลักษณะ เกณฑ์และการจำแนกสภาพการทำงาน สภาพการทำงานทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เหมาะสมที่สุด อนุญาต เป็นอันตรายและเป็นอันตรายมาก สภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ชั้น 1 เงื่อนไขดังกล่าวซึ่งไม่เพียงรักษาสุขภาพของคนงานเท่านั้น แต่ยังสร้างข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพในระดับสูง มาตรฐานที่เหมาะสมของสภาพการทำงานถูกกำหนดขึ้นเฉพาะ สำหรับพารามิเตอร์ปากน้ำ

รวมถึงปัจจัยของกระบวนการแรงงาน สำหรับปัจจัยอื่นๆ สภาพการทำงานดังกล่าวถือว่าเหมาะสมตามเงื่อนไข หากไม่มีปัจจัยที่เสียเปรียบหรือไม่เกินระดับ ที่ยอมรับว่าปลอดภัยสำหรับประชากร สภาพการทำงานที่อนุญาต คลาส 2 มีลักษณะตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการแรงงานที่ไม่เกินมาตรฐานด้านสุขอนามัย ที่กำหนดไว้สำหรับสถานที่ทำงาน และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในสถานะการทำงานของร่างกายจะหายไป ระหว่างการพักผ่อนที่มีการควบคุม หรือเมื่อเริ่มต้นกะต่อไปและไม่ควรส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนงาน และลูกหลานในระยะสั้นและระยะยาว

 

 

 

อ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ต่อได้ที่ แมวเบงกอล อธิบายรายละเอียดประวัติของสายพันธุ์แมวเบงกอล

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4