head-bantaladkwai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2021 11:37 PM
head-bantaladkwai-min
โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางกระ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
73101
อบ.3
4481
รวม อบ.
117182
ป.1
133161
ป.2
310131
ป.3
117181
ป.4
127191
ป.5
104141
ป.6
96151
รวมประถม
5837956
รวมทั้งหมด
69441138
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4